NÁŠ TÍM

Ing. Andrej Gero
predseda predstavenstva
mobil:   +421 (0) 904 111 456
e-mail:  gero@obviamregio.sk

Ing. Štefan Ilko
podpredseda predstavenstva
mobil:   +421 (0) 904 499 723
e-mail:  ilko@obviamregio.sk

Mgr. Silvia Ilková
regionálny koordinátor
Národná sieť rozvoja vidieka SR
Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj
mobil:   + 421 (0) 905 394 692
e-mail: ilkova@obviamregio.sk

PhDr. Barbora Gero, PhD.
administratívny pracovník
Národná sieť rozvoja vidieka SR
Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj
mobil:   +421 (0) 903 222 805
e-mail:  barbora.gero@prounion.sk