MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE A ROZVOJ OBCÍ A REGIÓNOV

Dňa 23.6.2021 usporiadala RA NSRV SR pre Trnavský kraj online informačný seminár s názvom „MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE A ROZVOJ OBCÍ A REGIÓNOV“

Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.