LEADERFEST 2022

Zástupkyňa RA NSRV SR pre Trnavský kraj Mgr. Silvia Ilková sa zúčastnila tradičného vidieckeho podujatia Leaderfest 2022, ktoré pre zástupcov miestnych akčných skupín, ďalších aktérov rozvoja vidieka a záujemcov o vidiek usporiadala Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. spolu s Jihomoravským krajom.

Festival sa konal s cieľom zabezpečiť adekvátny priestor na predstavenie úspešných projektov z oblasti LEADER/CLLD ako príkladov dobrej praxe a na výmenu skúseností.