KONFERENCIA RASTLINNEJ A ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY ZA REGIÓN GALANTA

RA NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RPPK Galanta zrealizovala odbornú konferenciu, ktorá sa konala 5. októbra 2018 v Kráľovom Brode. Zúčastnili sa jej zástupcovia poľnohospodárskych družstiev, SHR a ďalších poľnohospodárskych subjektov.

Bližšie informácie o priebehu konferencie prináša Správe z aktivity.