KONFERENCIA – POSTUPY PRE MAS V RÁMCI KONANIA O ŽONFP

V dňoch 15. – 17. 10. 2019 sa v Demänovskej Doline uskutočnilo odborné podujatie s cieľom poskytnutia dôležitých informácií pre MAS k postupom v rámci konania o ŽoNFP, ktorého sa zúčastnila i zástupkyňa RA NSRV SR pre Trnavský kraj.