KONFERECIA RASTLINNEJ A ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY ZA REGIÓN GALANTA

RA NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RPPK Galanta zrealizovala odbornú konferenciu, ktorá sa konala 4. októbra 2019 v Kráľovom Brode. Zúčastnili sa jej zástupcovia poľnohospodárskych družstiev, SHR a ďalších poľnohospodárskych subjektov.
Bližšie informácie o priebehu konferencie nájdete v priloženej Správe z aktivity.