Klub mladých farmárov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj spolu so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF usporiadala dňa 18.2.2022 podujatie pre mladých a malých farmárov, začínajúcich farmárov, beneficientov PRV SR 2014 – 2022, prvovýrobcov a spracovateľov poľnohospodárskych produktov s názvom „Klub mladých farmárov“, ktoré sa konalo v reštaurácii Heléne vo Veľkom Mederi.