Informačný seminár„Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore“

Dňa 23. septembra 2019 organizovala RA NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj informačný seminár s názvom „Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore“.

Cieľom semináru bolo informovať o sociálnom aspekte pri projektoch vo vidieckom prostredí.