Informačný seminár „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Nitriansky kraj organizovala dňa 11.12.2019 informačný seminár „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2.

Seminár bol určený hlavne zástupcom miestnych akčných skupín so štatútom v aktuálnom programovom období z Trnavského a Nitrianskeho kraja. Cieľom informačného seminára bolo poukázať na dôležité zmeny týkajúce sa príručky pre prijímateľa LEADER a jej aktualizácii.