Informačný seminár „LEADER a CLLD – implementácia v roku 2020“

Dňa 23.7. 2020 sa v priestoroch hotela Holiday INN v Trnave konal seminár s názvom „LEADER a CLLD  – implementácia v roku 2020“. Seminár bol tematicky určený najmä pre zástupcov MAS, obcí a podnikateľov z Trnavského kraja. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.