INFORMAČNÝ SEMINÁR K IMPLEMENTÁCII STRATÉGIÍ CLLD

Regionálna anténa pre Trnavský kraj v spolupráci s nitrianskou anténou zorganizovala 20. marca 2019 informačný seminár k téme implementácie stratégií CLLD, ktorý bol určený najmä zástupcom MAS z Trnavského a Nitrianskeho kraja. Jeho cieľom bolo poskytnutie dôležitých informácií k uvedenej téme.

Viac o priebehu seminára sa dočítate v Správe z aktivity.