INFORMAČNÝ SEMINÁR „AKTUÁLNE TÉMY V POĽNOHOSPODÁRSTVE“

Dňa 12.3.2019 sa v priestoroch hotela RELAX INN v Šoporni konal seminár s názvom Aktuálna témy v poľnohospodárstve. Seminár bol tematicky určený najmä poľnohospodárom, SHR a zástupcom poľnohospodárskych družstiev. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.