Implementácia stratégii CLLD v rámci PRV SR 2014-2022 a IROP

Dňa 28.10.2021 Národná sieť rozvoja vidieka SR usporiadala online zasadnutie „Implementácia stratégii CLLD  v rámci PRV SR 2014 – 2022 a IROP“.

Za Regionálnu anténu NSRV SR pre Trnavský kraj sa on-line stretnutia zúčastnila regionálna koordinátora Mgr. Silvia Ilková.

Cieľom aktivity bolo oboznámiť účastníkov stretnutia s implementáciou stratégií CLLD v rámci PRV SR 2014 – 2022 a IROP najmä v prechodnom programovom období.