Healthy Food Supplements s.r.o., Galanta

Žiadateľ: Healthy Food Supplements s.r.o., Galanta

Názov projektu: Linka na výrobu a balenie tyčiniek

Doba fyzickej realizácie projektu: 1.6.2016 – 20.10.2017

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 314 112,50 EUR

Ciele projektu:

Predmetom projektu bol nákup technológie na výrobu a predaj potravinárskych proteínových a energetických tyčiniek, nákup pozemku. Cieľom úspešne zrealizovaného projektu bolo rozšírenie podnikateľského zámeru spoločnosti, diverzifikácia činnosti spoločnosti na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jej podnikania. Rozšírenie bolo zamerané na výrobu a predaj potravinárskych proteínových a energetických tyčiniek.

Dôvody na realizáciu projektu:

Podnikateľský nápad je výsledkom analýzy trhu, realizovanej v uplynulom období. Analýza potvrdila rastový potenciál segmentu a tiež zvyšujúci sa záujem ľudí o zdravú výživu. Preto patrí vývoj takýchto produktov a ich kvalita k novým prioritám spoločnosti.

Priebeh realizácie projektu:

Realizácia projektu začala kúpou pozemku po dôkladnom prieskume trhových možností. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie autorizovaným projektantom nasledoval výber dodávateľa stavených prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Žiadateľ ešte pred realizáciou projektu uskutočnil prieskum dostupných možností, v oblastí dostupných technológií. Na základe získaných informácií stanovil svoje konkrétne požiadavky na technické parametre technológií. Tie mu umožnili zistiť predpokladanú hodnotu plánovanej investície a výber vhodného dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Vďaka dobrej príprave prebehla dodávka a montáž technológií bez problémov.

Tyčinky, ktoré sa vďaka projektu podarilo začleniť do výroby sú tak vyrábané pomocou modernej technológie, ktorá je vytvorená na mieru tak, aby bola plynulá a zabezpečovala flexibilitu a maximálnu efektivitu výroby s dôrazom na hygienu a kvalitu výrobkov.

Výsledky a prínosy projektu:

Kontinuálna výrobná linka zohľadňuje najmodernejšie kvalitatívne a hygienické štandardy pre potravinársku výrobu. Pozostáva zo všetkých potrebných súčastí zabezpečujúcich kontinuálnu výrobu tyčiniek. Poskytuje možnosť obaľovania tyčiniek do čokolády, ako aj do tukových poliev formou polomáčania a celomáčania výrobkov. Baliace stroje balia hotové výrobky do plne potlačiteľných dvoj- alebo trojvrstvových obalov. Röntgenový detektor a hmotnostný detektor sú integrované do linky ako jej súčasť a sú určené na kontrolu výrobkov po zabalení. Detektory sú vybavené štatistickým softvérom a systémom na vyradzovanie poškodených resp. nevyhovujúcich výrobkov. Všetky tyčinky sú vyrábané z kvalitných surovín. Kombinácia najmodernejších technológií so skúsenosťami odborníkov z oblasti vývoja, výroby a kreatívnych riešení, ako aj úzka spolupráca s výživovými poradcami umožňuje navrhovať široké možnosti realizácií produktov od ich vývoja až po výrobu a distribúciu.

Realizácia projektu má synergický a multiplikačný efekt nie len pre budúce rozvojové projekty žiadateľa, ale aj pre budúce projekty subdodávateľov a odberateľov. Samotný projekt má predpoklad byť projektom príkladu dobrej praxe, kde sa môžu inšpirovať spoločnosti realizujúce potravinársku výrobu a zrealizovať obdobný projekt pre rozširovanie radu svojich výrobných programov.

3D model projektu s fotografiami

Video k projektu