FESTIVAL SLOVINSKÝCH MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj vidieka

V dňa 7.9.2018 sa zástupkyne RA NSRV SR pre Trnavský kraj zúčastnili konferencie „FESTIVAL SLOVINSKÝCH MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj vidieka“ v slovinskom meste Kamnik. Konferenciu organizovala Slovinská vidiecka sieť v spolupráci s MAS Srce Slovenije a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravín Slovinska. Akcie sa zúčastnili aj zástupcovia z viacerých európskych krajín napr. z Chorvátska, Poľska, Litvy atď. Program konferencie bol zameraný na hodnotenie stratégií CLLD.

Viac v priloženej Správe z aktivity.