„Cykolopotulka Mikroregiónom 11 PLUS“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj sa 10.9.2022 podieľala na organizácii športovo-spoločenského podujatia „Cyklopotulka Mikroregiónom 11 PLUS“, ktoré bolo zahájené v priestoroch kúpaliska Pác v obci Cífer.