ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA

V dňoch 20. a 21.11. 2018 sa zástupkyne Regionálnej antény zúčastnili ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIE
„PROJEKTY SPOLUPRÁCE ako možnosti rozvoja vidieka v rámci implementácie CLLD a výmena skúseností – hľadanie spoločných tém a partnerov“, ktorá sa konala v Starej Turej.Jej súčasťou bola i odborná exkurzia po príkladoch dobrej praxe v území MAS Kopaničiarsky región. Aktivita bola zrealizovaná v spolupráci s Národnou sieťou miestnych akčných skupín SR, RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj, Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Kopaničiarsky región.

Viac informácií o zrealizovanej aktivite nájdete v Správe z aktivity.