„CARAVAN BIKE TOURIST 2022“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj spolu s Klastrom regionálneho rozvoja mali svoj prezentačný priestor v pavilóne F a A v dňoch 7. – 10.4. 2022.  

Zástupkyňa RA NSRV SR pre Trnavský kraj sa dňa 7.4.2022 zúčastnila výstavy CARAVAN BIKE TOURIST v priestoroch expozície, ktorá sa nachádzala v rámci pavilónu F.