Aktuálne informácie a návrh intervencie LEADER

Dňa 15.3.2021 Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj  usporiadala pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni s názvom „AKTUÁLNE INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER“. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.