Aktuálne informácie a návrh intervencie leader II.

Dňa 15.4.2021 Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj  usporiadala pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni s názvom „AKTUÁLNE INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER II.“. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.