POZVÁNKA na Odbornú exkurziu do zahraničia – Chorvátsko

POZVÁNKA na Odbornú exkurziu do zahraničia – Chorvátsko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)
Odborná exkurzia do Chorvátska bude prebiehať v dňoch 27. – 29. septembra 2022 v území MAS LIKA (Chorvátsko).
Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.