POZVÁNKA „Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj vás pozýva na informačný seminár:

 „Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku“

Seminár sa uskutoční dňa 13. 09. 2022 (utorok) v priestoroch hotela Holiday Inn, Trnava (Hornopotočná 5, 917 01 Trnava).