POZVÁNKA „Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj pozývajú zástupcov MAS z  Trnavského kraja na online školenie:

  „Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie“

Školenie sa uskutoční dňa 8.9. 2022 (štvrtok) prostredníctvom aplikácie ZOOM.

V prípade Vášho záujmu je potrebné sa na seminár prihlásiť a účasť potvrdiť najneskôr do 7.9. 2022 prostredníctvom zaslania e-mailu na: ilkova@obviamregio.sk, v ktorom, prosíme, uviesť meno, priezvisko a titul účastníka, názov a adresu zastupujúcej organizácie, IČO a tel. č..