POZVÁNKA „ODBORNÝ SEMINÁR K VÝZVE Č. 58/PRV/2022 a Č. 59/PRV/2022″

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj  Vás pozýva na online podujatie na tému:

„Odborný seminár k Výzve č. 58/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov a č. 59/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov PRV SR 2014 – 2022“

Seminár sa uskutoční v utorok 6.9.2022 prostredníctvom aplikácie ZOOM.

V prípade Vášho záujmu je potrebné sa na seminár prihlásiť a účasť potvrdiť najneskôr do 05. 09. 2022 prostredníctvom zaslania e-mailu na: ilkova@obviamregio.sk, v ktorom, prosíme, uviesť meno, priezvisko a titul účastníka, názov a adresu zastupujúcej organizácie, IČO.