POZVÁNKA „ODBORNÝ SEMINÁR K VÝZVE Č. 54/PRV/2022 PRE PODOPATRENIE 6.1 PRV SR 2014 – 2022“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj  Vás pozýva na online podujatie na tému:

„Odborný seminár k Výzve č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2022“

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 25.8.2022 prostredníctvom aplikácie ZOOM.

V prípade Vášho záujmu je potrebné sa na seminár prihlásiť a účasť potvrdiť najneskôr do 24. 08. 2022 prostredníctvom zaslania e-mailu na: ilkova@obviamregio.sk.