Pozvánka „Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)“

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky, Trnavský a Bratislavský kraj pozývajú zástupcov MAS z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja na školenie:

 „Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)“

Školenie sa uskutoční v dňoch 11. 05. 2022 (streda) a 12. 05. 2022 (štvrtok) v Hoteli MIKADO (Hollého 11, 949 01 Nitra).