Dotazník NSRV SR – opatrenie 1

Vážený člen Národnej siete rozvoja vidieka SR, na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočňujeme dotazníkový prieskum dopytu po vzdelávaní pre konečných prijímateľov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie.

Výsledkom prieskumu má byť návrh tém vzdelávacích aktivít, ktoré prijímatelia považujú v súčasnosti za kľúčové a mali by záujem o ich absolvovanie. Navrhované témy by boli následne modifikáciou Programu rozvoja vidieka zaradené medzi oprávnené oblasti v opatrení 1.

Ide o anonymný dotazník, dostupný je do 5.5.2022 a jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť Regionálnu anténu NSRV SR pre Trnavský kraj (Silvia Ilková, tel. 0905 394 692, prípadne elektronicky na email: ilkova@obviamregio.sk)

Vyplniť vo Formulároch Google