máj 2022

Vážený člen Národnej siete rozvoja vidieka SR, na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočňujeme dotazníkový prieskum dopytu po vzdelávaní pre konečných prijímateľov v rámci Programu rozvoja vidieka […]