Pozvánka „ODBORNÝ SEMINÁR K VÝZVE Č. 51/PRV/2021 PRE PODOPATRENIE 4.2 PRV SR 2014 – 2022“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na odborné online podujatie s názvom: „ODBORNÝ SEMINÁR K VÝZVE Č. 51/PRV/2021 PRE PODOPATRENIE 4.2 PRV SR 2014 – 2022“, ktorý sa bude v online priestore prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Seminár sa uskutoční dňa 07.02.2022 o 9:00 hod.

V prípade Vášho záujmu je potrebné sa na seminár prihlásiť a účasť potvrdiť najneskôr do 04.02.2022 prostredníctvom zaslania e-mailu na:

ilkova@obviamregio.sk, v ktorom, prosíme, uviesť meno, priezvisko a titul účastníka, názov a adresu zastupujúcej organizácie, IČO a tel. č.