Pozvánka – „IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2022“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný online seminár s názvom: „IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2022“, ktorý sa bude v online priestore prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Seminár sa uskutoční v dňoch 12. a 13. októbra 2021.

V prípade Vášho záujmu je potrebné sa na seminár prihlásiť a účasť potvrdiť najneskôr do 8.10.2021 prostredníctvom zaslania e-mailu na:

ilkova@obviamregio.sk, v ktorom, prosíme, uviesť meno, priezvisko a titul účastníka, názov a adresu zastupujúcej organizácie, IČO a tel. č.