Pozvánka – „AKTUÁLNE INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER“Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj organizuje pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni: s názvom „Aktuálne informácie a Návrh intervencie LEADER“. Stretnutie sa uskutoční dňa  15.03.2021 (pondelok) prostredníctvom platformy ZOOM so začiatkom o 13:45 hod.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Vašu účasť prosím potvrdiť na mail ilkova@obviamregio.sk alebo na telefónnom čísle 0905 394 692 do 12.03.2021.