„MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE A ROZVOJ OBCÍ A REGIÓNOV“ – informačný seminár

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj organizuje informačný seminár „MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE A ROZVOJ OBCÍ A REGIÓNOV“. Seminár sa uskutoční dňa  17.12. 2020 (štvrtok) prostredníctvom platformy ZOOM so začiatkom o 08:45 hod.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Vašu účasť prosím potvrdiť na mail ilkova@obviamregio.sk alebo na telefónnom čísle 0905 394 692 do 15.12.2020.