„VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1“ – informačný seminár

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj organizuje informačný seminár „VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1“. Seminár sa uskutoční dňa  07.12. 2020 (pondelok) prostredníctvom platformy ZOOM so začiatkom o 08:45 hod.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Vašu účasť prosím potvrdiť na mail ilkova@obviamregio.sk alebo na telefónnom čísle 0905 394 692 do 04.12.2020.