MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE NA PRINCÍPE LEADER V RÁMCI TRNAVSKÉHO KRAJA

RA NSRV SR pre Trnavský kraj zrealizovala dňa 15. 06. 2018 pracovné stretnutie s predstaviteľmi Úradu Trnavského samosprávneho kraja na tému možností spolupráce v nadväznosti na implementáciu stratégií CLLD.

Bližšie informácie prinášame v Správe z realizácie aktivity.