Spoznaj Mikroregión 11 PLUS a okolie na kolesách – 4. ročník

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj sa 19.6.2021 podieľala na organizácii športovo-spoločenského podujatia „Spoznaj Mikroregión 11 PLUS a okolie na kolesách“ (finančnou podporou prenájmom priestorov kúpaliska Pác v obci Cífer).

Bližšie informácie nájdete v priloženej správe.