Na základe harmonogramu výziev z Operačného programu Kvalita životného prostredia si Vás dovoľujeme informovať o pripravovaných výzvach určených aj pre samosprávy v Trnavskom kraji. Ide o nasledovné špecifické ciele: 1.1.1 Zvýšenie […]

Regionálna anténa pre Trnavský kraj plánuje realizovať v roku 2016 množstvo aktivít, ktorých podrobnejší prehľad nájdete tu. Z dôvodu organizačných zmien na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR budú aktivity plánované v […]