REGIONÁLNA ANTÉNA

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj má sídlo:

Sídlo kancelárie: 920 62  Horné Otrokovce č. 145
Kontaktná adresa: Obviam regio, o.z., Piaristická 2, 949 01 Nitra
Úradné hodiny kancelárie:
Pondelok: iba telefonicky
Utorok: 9:00 – 15:30
Streda: 9:00 – 15:30
Štvrtok: iba telefonicky
Piatok: 9.00 – 12:00
Konzultačné hodiny: telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 – 18.00 h
Kontakty:

Mgr. Silvia Ilková
regionálny koordinátor
Národná sieť rozvoja vidieka SR
Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj
mobil:   + 421 (0) 905 394 692
e-mail: ilkova@obviamregio.sk


PhDr. Barbora Gero, PhD.
administratívny pracovník
Národná sieť rozvoja vidieka SR
Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj
mobil:   +421 (0) 903 222 805
e-mail:  barbora.gero@prounion.sk

Ing. Lucia Vargová, PhD.
manažér publicity
Národná sieť rozvoja vidieka SR
Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj
e-mail:  vargova@prounion.sk

Aké služby poskytujeme:

RA NSRV SR pre Trnavský kraj bude sieťovať organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Hlavným cieľom našej činnosti v rámci aktivít RA NSRV SR je:

  1. zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka,
  2. zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka,
  3. informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania,
  4. podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach.

Operácia bude podporená z finančných prostriedkov EÚ.