ČLENSTVO V NSRV SR

V prípade záujmu stať sa členom NSRV SR je potrebné vyplniť nasledovnú prihlášku a poslať ju na adresu:

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj

Horné Otrokovce 145

920 62 Horné Otrokovce

prípadne sken na stankovianska@obviamregio.sk

Taktiež si môžete pozrieť aktuálnu databázu členov NSRV SR v Trnavskom kraji tu.