AKTUALITY

Účasť na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj sa v mesiaci august plánuje zúčastniť dvoch výstav zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Prvou výstavou je AGROKOMPLEX 2018, ktorá sa koná v Nitre v dňoch 16. – 19.8.2018. Národná sieť rozvoja vidieka SR bude prezentovaná v pavilóne F.

Následne sa Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj zúčastní výstavy Země Živitelka v Českých Budějoviciach v dňoch 27. – 28.8.2018.

Študijnú cestu do Rakúska
„Odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe“

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 19. – 20. júna 2018 odbornú študijnú cestu zameranú na odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe do Rakúska. Srdečne Vás pozývame na túto študijnú cestu.

Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom nasledovné: ubytovanie*, stravu, dopravu a vstup do vybraných zariadení. V prípade Vášho záujmu je potrebné potvrdiť Vašu účasť a zaslať prihlášku najneskôr do 13. 06. 2018 do 15:00 hodiny e-mailom na torokova@arvi.sk.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1672

Študijná ceste pre včelárov

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 13. – 15. júna 2018 odbornú študijnú cestu pre včelárov zo SR do susednej Českej republiky, zameranú na výmenu skúseností v oblastí včelárstva, inovácie a príklady dobrej praxi na včelárskej farme.

Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom výdavky za ubytovanie*, stravu, dopravu a vstup do vybraných objektov. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 08. 06. 2018 do 12:00 hod. e-mailom na kostal@arvi.sk.

Viac informácii nájdete na stránke: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1670

 

Výstava REGION TOUR EXPO 2018

RA NSRV SR sa v dňoch 11. – 12.5.2018 zúčastní 7. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2018 v Trenčíne. Zástupcovia RA NSRV SR budú v zastúpení Trnavského kraja prezentovať nie len svoju činnosť ale aj REGION TRNAVA ako celok. 

Viac informácií o pripravovanej výstave nájdete na http://www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=474&ItemID=131.

Tešíme sa na Vás.

Pozvánka na seminár „Možnosti rozvoja v poľnohospodárstve“

RA NSRV SR pre Trnavský kraj vás pozýva na informačný seminár k možnostiam rozvoja v poľnohospodárstve, ktorý sa uskutoční dňa 25. 04. 2018 v Dunajskej Strede. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka na III. Dunajskostredský klobásový festival – Trh regionálnych produktov

RA NSRV SR pre Trnavský kraj vás pozýva na regionálne podujatie, ktorého cieľom je prezentácia kvalitných lokálnych produktov. Uskutoční sa 10. marca 2018 (v sobotu) v Dunajskej Strede so začiatkom o 9-tej hod.

Počas dňa bude prebiehať zaujímavá súťaž vo výrobe klobás na základe rôznych receptúr a jej priebeh spestria vystúpenia miestnych ľudových umelcov.

Viac informácií nájdete v našej pozvánke.

Workshop: Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľujú pozvať na informačný workshop s názvom „Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja“. Workshop sa uskutoční dňa 19. 02. 2018 v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01  Nitra so začiatkom o 09.00 hod. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 15. 02. 2018 jedným z  možných spôsobov: e-mailom na stankovianska@obviamregio.sk   alebo na telefónnom čísle: 0902 541 346.

Viac informácií nájdete v pozvánke na workshop.