Pozvánka na seminár – Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj organizuje informačný seminár „Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD“. Seminár sa uskutoční 24.9. 2020 (štvrtok) v Hoteli Holiday Inn Trnava so začiatkom o 09.00 hod.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Vašu účasť prosím potvrdiť na mail ilkova@obviamregio.sk alebo na telefónnom čísle 0905 394 692 do 22.9.2020.