Spoznaj mikroregión na kolesách – pozvánka

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s obcou Pusté Úľany, Mikroregiónom 11 PLUS a Miestnou akčnou skupinou 11 PLUS Vás pozývajú na podujatie „Spoznaj mikroregión na kolesách“. Podujatie sa uskutoční 19.9. 2020 (sobota) v Pustých Úľanoch so začiatkom od 8.00 hod.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.