Informačný seminár „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Nitriansky kraj organizuje informačný seminár „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2. Seminár sa uskutoční 11. 12. 2019 (streda) v Agroinštitúte Nitra so začiatkom o 09.30 hod.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Vašu účasť prosím potvrdiť na mail ilkova@obviamregio.sk alebo na telefónnom čísle 0905 394 692 do 9.12.2019.