Školenie pre zástupcov MAS z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja

Školenie s názvom „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na  miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“ sa pre zástupcov MAS z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja uskutoční 8. 4. 2019 od 8:30 v hoteli Barbakan v Trnave. Viac informácii nájdete v priloženej pozvánke.