Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Nitriansky kraj organizuje „Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD. Seminár sa uskutoční 20. 03. 2019 (streda) v zariadení Kolozsi Ranch (925 83  Žihárec 725) so začiatkom o 09.30 hod.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke . Vašu účasť prosím potvrdiť na stankovianska@obviamregio.sk alebo na telefónnom čísle 0902 541 346 do 18.3.2018.