Študijná cesta do Poľska

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na študijnú cestu do Poľska.Termín konania: 14. – 15. marec 2019. Odchod: Nitra (parkovisko pred Agroinštitútom). Študijná cesta je určená pre začínajúcich poľnohospodárov, ako aj pre mladých a malých farmárov. Registrácia účastníkov bude uzatvorená dňa 06.03.2019 o 11.00 hod.. Počet účastníkov je limitovaný.

Viac informácií o študijnej ceste nájdete na stránke http://nsrv.sk/?pl=18&article=1872.