Informačný seminár „Aktuálne témy v poľnohospodárstve“

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár Aktuálne témy v poľnohospodárstve, ktorý sa uskutoční 12. marca 2019 v Hoteli RELAX INN v Šoporni. Cieľom semináru je pomôcť prijímateľom NFP z podopatrení PRV 2014 – 2020 k lepšej implementácii programu.

Viac informácií o seminári nájdete v priloženej pozvánke.