Študijnú cestu do Rakúska „Odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe“

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 19. – 20. júna 2018 odbornú študijnú cestu zameranú na odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe do Rakúska. Srdečne Vás pozývame na túto študijnú cestu.

Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom nasledovné: ubytovanie*, stravu, dopravu a vstup do vybraných zariadení. V prípade Vášho záujmu je potrebné potvrdiť Vašu účasť a zaslať prihlášku najneskôr do 13. 06. 2018 do 15:00 hodiny e-mailom na torokova@arvi.sk.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1672