Študijná ceste pre včelárov

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 13. – 15. júna 2018 odbornú študijnú cestu pre včelárov zo SR do susednej Českej republiky, zameranú na výmenu skúseností v oblastí včelárstva, inovácie a príklady dobrej praxi na včelárskej farme.

Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom výdavky za ubytovanie*, stravu, dopravu a vstup do vybraných objektov. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 08. 06. 2018 do 12:00 hod. e-mailom na kostal@arvi.sk.

Viac informácii nájdete na stránke: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1670