Workshop: Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľujú pozvať na informačný workshop s názvom „Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja“. Workshop sa uskutoční dňa 19. 02. 2018 v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01  Nitra so začiatkom o 09.00 hod. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 15. 02. 2018 jedným z  možných spôsobov: e-mailom na stankovianska@obviamregio.sk   alebo na telefónnom čísle: 0902 541 346.

Viac informácií nájdete v pozvánke na workshop.