Stretnutie so zahraničnými partnermi z ČR

V dňoch 6. – 8. 12.2017 sa na území MAS Stará Čierna voda uskutoční Stretnutie so zahraničnými partnermi z Českej republiky k príprave projektov spolupráce (podopatrenie 19.3) a k prezentáciám príkladov dobrej praxe z implementácie stratégií LEADER (2007 – 2013). Program aktivity si môžte pozrieť  tu.